Vespa Club Staré Brno   VESPA CLUB STARÉ BRNO
uvod
akce
galerie clenstvi dokumenty kontakty
Vítejte na stránkách Vespa Clubu Staré Brno - Oltec.

Vespa Club Staré Brno byl založen v souladu se stanovami mateřského spolku jeho prvními členy dne 12.12.2023. VC Staré Brno je lokálním klubem národního klubu Vespa Club Czech Republic z.s., IČ: 26563878, a je u něj registrován.

Činnost VC Staré Brno se řídí stanovami mateřského spolku a vlastními interními Pravidly pro chod VC Staré Brno.


Hlavní cíle klubu:
- sdružovat majitele a fanoušky skútrů Vespa s opravdovým zájmem o členství a práci v klubu
- společně plánovat a organizovat klubové akce a rozdělovat mezi členy zajištění těchto akcí nebo dílčí úkoly
- vést své členy ke kolektivní odpovědnosti
- pomocí vzájemné výměny zkušeností zdokonalovat členy klubu v jízdě, ovládání skútru a rozvíjet jejich technické znalosti a dovednosti
- účastnit se akcí jiných spřátelených klubů na lokální, národní i mezinárodní úrovni a tím důstojně reprezentovat VC Staré Brno
- dle možností a dohody spolupracovat s jinými spřátelenými kluby při plánování a organizaci akcí a účastnit se jich společně
- veškerou činnost plánovat, řídit a provádět tak, aby se minimalizovala možná rizika s cílem vždy zajistit bezpečnost a zdraví všech zúčastněných i nezúčastněných osob

Vedení klubu:

Předseda: Luděk Miler sen.
Místopředseda, pokladník: Luděk Miler jr.
Tajemník: Alena Milerová
   
Počet členů klubu: 9
   
   
   

   
© 2023 - 2024 Vespa Club Staré Brno